TRAINING

Get up and Goals!

Vzdělání může změnit svět

Written by ARPOK

Během 45minutové lekce žáci zjistí, jakou vliv má vzdělání má vzdělání na kvalitu života. Diskutují o tom, že ne každý má stejný přístup ke vzdělání. Popíší a vysvětlí data o vzdělávání ve světě. Obhajují rovný přístup ke vzdělávání pro všechny na celém svět. 

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: International inequalities
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech