TRAINING

Get up and Goals!

T.L.U - Discrepanțe la nivel internaționale („International inequalities”)

Scopul activitatii este informarea cu privire la faptul că, în lume, există diverse tipuri de inegalități.

În timpul realizării prin diverse metode a proiectului, elevii învață și trăiesc cooperarea, împărțire

Po 45minutové lekci žáci vysvětlí rozdí lmezi absolutní a relativníchudobou. Definují význam pojmu index lidského rozvoje a vysvětlí, jaké jsou nevýhody měření chudoby pouze penězi. Žáci srovnají, co znamená být chudý v různých částech světa a různých sociálních prostředích.

Žáci během 45minutové lekce porovnávají zdravotní situaci ve vybrané rozvinuté a rozvojové zem. Žáci si uvědomují potřebu rozvojové spolupráce v oblasti zdravotnictví.. Formulují klíčová slova pro vyhledávání informací na internetu, vyhledávají a kriticky třídí informace.

Během 45minutové lekce žáci zjistí, jakou vliv má vzdělání má vzdělání na kvalitu života. Diskutují o tom, že ne každý má stejný přístup ke vzdělání. Popíší a vysvětlí data o vzdělávání ve světě. Obhajují rovný přístup ke vzdělávání pro všechny na celém svět. 

Během 60minutové simulační hry žáci zjistí, jak funguje světový obchod. Na základě rozdělení do jednotlivých skupin dle zdrojů a know-how si prožijí, jak funguje neviditelná ruka trhu a nastavení pravidel ve světovém bochodu, zkouší přijít na to, jak by šla nerovná stiuace zvrátit.

Žáci se během 60minutové lekce seznámí s různými typy nerovností. Pracují se stručnými, ale přesvědčivými argumenty založenými na výzkumu.A přemýšlí nad dopady, které může mít nerovnost v širším společenském a ekonomickém kontextu.

'Migration' means that groups of people are moving from one place to another. Modern man (homo sapiens) spread out over the Earth, starting in Africa, over 120,000 years ago. People still migrate now. Migration still refers to large groups of people, but individual people who move are also called migrants. This series of lessons will show studen

'Migratie' is her verplaatsen van groepen mensen van de ene naar de andere plaats. De moderne mens (Homo sapiens) is meer dan 120.000 jaar geleden vanuit Afrika over de hele aarde verspreid. Migratie vindt ook nu nog steeds plaats. Daarbij gaat het om grote groepen mensen, maar ook om individuen. Iemand die migreert wordt een migrant genoemd. In