TRAINING

Get up and Goals!

Rovná práva - co nám stojí v cestě?

Written by ARPOK

Během 2hodiné lekce se žáci se zamyslí nad konkrétními výzvami v oblasti práv žen, proč existují a co je možné udělat, aby se dalo docílit změny.

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Gender inequalities
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech