TRAINING

Get up and Goals!

Odhalování genderových stereotypů

Written by ARPOK

Žáci během 45minutové lekce rozvíjí kritické uvažování s ohledem na jejich kulturně podmíněné stereotypy a na obrazy prezentované v médiích – ve filmech, v televizi, v rockové hudbě, v časopisech a novinách . Diskutují charakteristiky žen a mužů tak, jak jsou v naší společnosti zažité ve stereotypech. Identifikují, jakým způsobem stereotypy ovlivňují naše životy a i stereotypy, které mohou vést k násilí.

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Gender inequalities
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech