TRAINING

Get up and Goals!

This set of activities cosists of 5 Teaching Learning Units: 

Action1: EQUAL RIGHTS –WHAT GETS IN THE WAY?

Action2: EXPOSING GENDER STEREOTYPES

Action 3: GIRLS IN SCHOOLS? WIN FOR EVERYONE

Action4: SALARY INEQUALITY

Action 5: MISSION: GENDER EQUALITY

This set of activities was compiled by AR

T.L.U. - FEMEILE ȘI BĂRBAȚII ÎN LUME (GENDER EQUALITY)

Scopul activitatii este evidențierea faptului că între femei și bărbați nu există numai diferențe biologice, ci și la nivelul societății, care până în ziua de azi sunt văzute ca probleme globale.

Prin activitate de testing de TLU in clasa,

How do we achieve gender equality and empower all women and girls?

Let’s take action to make a positive change today for a better future, improving equality for women throughout the world.

Během 45lekce žáci na základě informací a názorů navrhují opatření, která by mohla zabránit platové diskriminaci žen.

Žáci během 45minutové lekce rozvíjí kritické uvažování s ohledem na jejich kulturně podmíněné stereotypy a na obrazy prezentované v médiích – ve filmech, v televizi, v rockové hudbě, v časopisech a novinách . Diskutují charakteristiky žen a mužů tak, jak jsou v naší společnosti zažité ve stereotypech. Identifikuj

Během 2hodiné lekce se žáci se zamyslí nad konkrétními výzvami v oblasti práv žen, proč existují a co je možné udělat, aby se dalo docílit změny.

CMO (Dutch Centre for Global Education) and teacher Global Perspectives Karin Tolsma gave a workshop on Gender and Gender(in)equalities at the International Multistakeholder Seminar of 6-7 September.

In the workshop we played a kahoot on Gender. That kahoot with 12 questions is now adapted and available for everybody and for other teache

Published in News
Page 1 of 3