TRAINING

INTERNATIONAL INEQUALITIES

Глобална миграция!

Written by ARCI

Миграцията е характеристика на човешкото съществуване и на нашия взаимозависим и взаимосвързан свят. Съвременните хора за първи път са мигрирали извън Африка и по целия свят от преди около 120 000 години. Всички ние сме техните наследници.

Учебното съдържание в модул “Миграция“ е насочено към ученици от 11 до 18 годишна възраст. Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане - чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други дейности.

В резултат от участие в уроците учениците ще изградят разбиране за характеристиките, обхвата, причинно - следствените връзки за видовете миграция, факторите, който влияят върху миграционните процеси, предизвикателствата и др. свързани с глобалната миграция.

Миграцията следва да се разглежда през призмата на Целите за устойчиво развитие на ООН 2030, и по специално:

Цел 1: Изкореняване на бедността

Цел 2: Премахване на глада

Цел 10: Международни неравенства

Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им.

 

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Migrations
  • Country: Bulgaria
  • Language: Bulgarian