TRAINING

INTERNATIONAL INEQUALITIES

Климатични промени!

Written by ARCI

Климатичните промени са тема, която засяга всички човешки същества, тя засяга всяка област на планетата, тя е спешен въпрос, тя е свързана с индивидуалното и колективното поведение и изисква адекватно ниво на интердисциплинарни знания.

В учебен модул “Климатични промени“ сме разработили серия от уроци, в които се разглеждат различни аспекти на климатичната криза - от въведение към специфични детайли. Информацията в предоставените материали е обективна, потвърдена от световни научни организации. Промените в климата са основен приоритет за Европейския съюз и ООН, както и за всички нации по света.

Днешните климатични промени са дългосрочно, мащабно покачване на средното ниво на температурата на Земята, причинявайки изместване на метеорологичните модели. Някои модели прогнозират повишения в глобална температура от 4 градуса по Целзий до края на 21 век, което би могло да прави нашата цивилизация неустойчива, ще доведе до значително намаляване на човешката популация и ще предизвиква изчезване за много други видове. ООН има за цел да запази повишаване на температурата до между 1,5 - 2 ° C до 2050 година, за да избегне всичко това.

По време на проведените часове учениците следва да изградят разбиране за мащаба и спецификите на проблема и да знаят какво самите те биха могли да направят - локално и глобално, за решаването на този важен за всички живи същества и човечеството проблем.

Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане - чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други активности.

Темата за климатичните промени следва да се разглежда през призмата на Целите за устойчиво развитие на ООН 2030, и по специално:

Цел 7: Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички.

Цел 11: Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове

Цел 12: Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство

Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им

 

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: Climate change
  • Country: Bulgaria
  • Language: Bulgarian