TRAINING

Get up and Goals!

Během 90 minutové lekce žáci lépe porozumí mechanismu, na jehož základě vznikají stereotypní předsudky o „těch druhých“. Procvičí si kooperaci mezi sebou navzájem.