TRAINING

Get up and Goals!

Během 75minutové lekce žáci přemýšlejí nad potřebami jiných lidí i svými a navrhnou možné způsoby, jak usnadnit integraci nově příchozím. Společně hledají cesty a formulují konkrétní doporučení, jak tyto potřeby naplnit tak, aby byly spokojeny obě strany.