TRAINING

Get up and Goals!

Během 45minutové lekce žáci vlastními slovy vysvětlí pojem migrace a vyjmenují důvody vedoucí k migraci a spojí je s konkrétními příklady. Popíší proces migrace v jednotlivých obdobích dějin, vysvětlí okolnosti a podmínky, za kterých migrace probíhala.