NEWS

Slider

Během 45lekce žáci na základě informací a názorů navrhují opatření, která by mohla zabránit platové diskriminaci žen.

Žáci během 45minutové lekce rozvíjí kritické uvažování s ohledem na jejich kulturně podmíněné stereotypy a na obrazy prezentované v médiích – ve filmech, v televizi, v rockové hudbě, v časopisech a novinách . Diskutují charakteristiky žen a mužů tak, jak jsou v naší společnosti zažité ve stereotypech. Identifikuj

Během 2hodiné lekce se žáci se zamyslí nad konkrétními výzvami v oblasti práv žen, proč existují a co je možné udělat, aby se dalo docílit změny.