TRAINING

NEWS

T.L.U. - FEMEILE ȘI BĂRBAȚII ÎN LUME (GENDER EQUALITY)

Scopul activitatii este evidențierea faptului că între femei și bărbați nu există numai diferențe biologice, ci și la nivelul societății, care până în ziua de azi sunt văzute ca probleme globale.

Prin activitate de testing de TLU in clasa,

How do we achieve gender equality and empower all women and girls?

Let’s take action to make a positive change today for a better future, improving equality for women throughout the world.

Během 45minutové lekce žáci porozumí termínu genderová rovnost.Identifikují překážky ve vzdělávání dívek, především ve středoškolském a zjišťují výhody, které plynou z přístupu dívek ke středoškolskému vzdělání.

Žáci během 45minutové lekce rozvíjí kritické uvažování s ohledem na jejich kulturně podmíněné stereotypy a na obrazy prezentované v médiích – ve filmech, v televizi, v rockové hudbě, v časopisech a novinách . Diskutují charakteristiky žen a mužů tak, jak jsou v naší společnosti zažité ve stereotypech. Identifikuj

Během 2hodiné lekce se žáci se zamyslí nad konkrétními výzvami v oblasti práv žen, proč existují a co je možné udělat, aby se dalo docílit změny.

CMO (Dutch Centre for Global Education) and teacher Global Perspectives Karin Tolsma gave a workshop on Gender and Gender(in)equalities at the International Multistakeholder Seminar of 6-7 September.

In the workshop we played a kahoot on Gender. That kahoot with 12 questions is now adapted and available for everybody and for other teache

Published in News

CMO (Dutch Centre for Global Education) and the Dutch teacher Karin Tolsma invite Italian teachers for a workshop on Gender and Gender(in)equalities at the International Multistakeholder Seminar of 6-7 September 2019 in Senigallia. The workshop is based on the Teaching and Learning Unit Gender (

During the second week of July, the Get up and Goals! project invited teachers from some countries involved in the project for an International Seminar for Teachers called Global Challenges in the world – challenges in our teaching, hosted in Viana do Castelo, Portugal.

The Seminar had the participation of 35 teachers

Published in News

The first thing most parents are asked about their new baby is “Is it a boy or a girl?” We used to call this the baby’s sex, but these days the word gender is becoming much more common. Do these words mean the same thing or are they different? In this series of lessons, we will take a look at the roles men and women typically take, stereot

Het eerste wat na een geboorte aan de ouders wordt gevraagd is: "Is het een meisje of een jongen?" Vroeger spraken we van 'geslacht' of 'sekse', tegenwoordig spreken we steeds vaker over 'gender'. Zijn die termen dezelfde of is er een verschil? In deze lessenserie kijken we naar de rolverdeling tussen vrouwen en mannen, naar verwachtingen en ste