TRAINING

Get up and Goals!

Klimaatverandering

Written by CMO

De termen 'klimaatverandering' en 'opwarming van de aarde' werden voor het eerst in 1976 gebruikt door de wetenschapper Stephen Schneider. Zijn bevindingen werden in 1988 door de Verenigde Naties erkend en overgenomen. Mede door de inzet van milieuorganisaties werd de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een hot topic, al zijn er nog steeds klimaatcritici die daar niets van willen weten. In deze lessenreeks proberen we duidelijkheid te verschaffen, maar vooral ook leerlingen mee te laten denken over mogelijke oplossingen. Deze lessenserie biedt in totaal 12 lessen aan van elk twee lesuren. Daaruit kunnen de docenten en leerlingen naar beleven kiezen en hun eigen leerroute volgen. Elke les wordt afgesloten met een creatieve eindopdracht.

Klik hier voor de digitale lessenserie: https://www.cmo.nl/grenzeloos/index.php/klimaatverandering2/introductie

Information

  • Age: 14-16
  • Global thematics: Climate change
  • Country: Netherlands
  • Language: Dutch