TRAINING

Get up and Goals!

Международни неравенства!

Written by ARCI

Неравенството е състояние на неравностойност, примерно по отношение на доходи или богатство. Хора с по-висок доход обикновено имат по-добър достъп до услуги и възможности. Те също така имат по-нисък шанс техните основни права да се нарушат. Дали човек е роден в богато семейство или богато общество е просто шанс.

В този учебен модул се фокусираме върху икономическите и социалните неравенства. Уроците са интердисциплинарни и биха могли да се проведат по време на различни учебни часове. Материалите са интерактивни, а формата на провеждане - чрез игри, създаване на ментални карти, видеа, създаване на план за действие и други дейности.

Основните въпроси, засегнати в учебен модул "Неравенства" включват теми като:

1. Намаляване на неравенствата : Какво е равенство ? Равенство в достойнството и правата.

2. Видове на неравенства.

3. Модели на включване - видове и добри примери.

4. Съпротива срещу промените - как да действаме в ситуация на съпротива и как да управляваме промяната.

5. Кампания „ Не изоставях никого“- организирайте, планирайте и провеждайте политически и граждански акции за борба с неравенствата.

Като резултат от уроците учениците ще изградят разбиране за характеристиките, обхвата, причинно-следствените връзки, предизвикателствата, факторите и др. свързани с международни неравенства.

Международни неравенства следва да се разглежда през призмата на Целите за устойчиво развитие на ООН 2030, и по специално:

Цел 1: Изкореняване на бедността

Цел 2: Премахване на глада

Цел 10: Международни неравенства

Цел 13: Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им

 

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: International inequalities
  • Country: Bulgaria
  • Language: Bulgarian