TRAINING

Get up and Goals!

Během 45minutové lekce žáci na základě osobního příběhu popíšou možné důvody migrace a zamyslí se nad otázkou národnosti, identity a posoudí svůj pohled na toto téma. Prostřednictvím dramatizace se vžijí do situace migrujících – popíší možná negativa i pozitiva migrace pro jednotlivce i společnost. Lekce vede