TRAINING

Get up and Goals!

Během 45minutové lekce žáci ve skupinách zpracovávají a přemýšlí nad různými možnostmi, jak může jednotlivec přispět ke snížení nerovnosti ve světě.