TRAINING

Get up and Goals!

Het eerste wat na een geboorte aan de ouders wordt gevraagd is: "Is het een meisje of een jongen?" Vroeger spraken we van 'geslacht' of 'sekse', tegenwoordig spreken we steeds vaker over 'gender'. Zijn die termen dezelfde of is er een verschil? In deze lessenserie kijken we naar de rolverdeling tussen vrouwen en mannen, naar verwachtingen en ste