TRAINING

Get up and Goals!

Bohatí chudí, chudí bohatí

Written by ARPOK

Po 45minutové lekci žáci vysvětlí rozdí lmezi absolutní a relativníchudobou. Definují význam pojmu index lidského rozvoje a vysvětlí, jaké jsou nevýhody měření chudoby pouze penězi. Žáci srovnají, co znamená být chudý v různých částech světa a různých sociálních prostředích.

Information

  • Age: 11-13, 14-16
  • Global thematics: International inequalities
  • Country: Czech Republic
  • Language: Czech